ΤΟ ΕΡΓΟ

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) είναι ένα στρατηγικό σχέδιο που βασίζεται στις υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού και λαμβάνει υπόψη του τις αρχές της ενοποίησης, της συμμετοχής και της αξιολόγησης, έτσι ώστε να καλύψει τις ανάγκες κινητικότητας των ανθρώπων σήμερα και στο μέλλον με στόχο μια καλύτερη ποιότητα ζωής στις πόλεις και τα περίχωρά τους. Η βιώσιμη αστική κινητικότητα αποτελεί μια ευρεία στρατηγική, η οποία απαρτίζεται από ορθό και ενιαίο χωροταξικό σχεδιασμό, αποτελεσματική διαχείριση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης, λειτουργικές, ευέλικτες και ελκυστικές δημόσιες συγκοινωνίες, διαμόρφωση κατάλληλων υποδομών και προϋποθέσεων για την προώθηση των ήπιων μέσων μεταφοράς (ποδήλατο, πεζή μετακίνηση) και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προστασία του περιβάλλοντος. Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας σημαίνει “Σχεδιασμός με τον άνθρωπο στο επίκεντρο”. Αποτελεί την ιδέα της ολοκληρωμένης προσέγγισης και ενισχύει την ισορροπημένη ανάπτυξη όλων των μέσων μεταφοράς παράλληλα με τη στροφή προς εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης.

 

Ο Δήμος Πρέβεζας, στην προσπάθειά του να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων του και να εισάγει την πόλη της Πρέβεζας, στη λίστα με τις πλέον βιώσιμες αστικά Ευρωπαϊκές πόλεις, εκπονεί Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

 

Η εκπόνηση ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός Στρατηγικού Σχεδίου με έμφαση στις συνθήκες κινητικότητας ενός αστικού κέντρου, ανεξάρτητα από το μέγεθός του. Βασικός σκοπός ενός ΣΒΑΚ είναι η διευκόλυνση μετακινήσεων κατοίκων, επισκεπτών και αγαθών ώστε να εξασφαλιστεί στο έπακρο η εύκολη και ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις καθημερινές δραστηριότητες. Για τον λόγο αυτό, μέσω ενός ΣΒΑΚ προωθούνται τα εναλλακτικά μέσα μετακίνησης (χρήση Δημοσίων Συγκοινωνιών, πεζή μετακίνηση και μετακίνηση με ποδήλατο), που οδηγούν σε αύξηση των παρεχόμενων επιπέδων ασφάλειας όλων των μετακινουμένων, σε μείωση περιβαλλοντικών ρύπων και σε ολική αναβάθμιση της ποιότητας του αστικού ιστού.

 

Η Πρέβεζα, ως σύγχρονο αστικό κέντρο, αντιμετωπίζει πληθώρα κυκλοφοριακών προβλημάτων τα οποία έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητά των πολιτών της. Συμφορημένο οδικό δίκτυο, καθυστερήσεις στον συνολικό χρόνο μετακινήσεων, χαμηλές ταχύτητες, παρεμπόδιση κυκλοφορίας σε κύριους οδικούς άξονες λόγω των παράνομα σταθμευμένων οχημάτων και αυξημένα επίπεδα ρύπων και θορύβου είναι κάποια από τα συνήθη καθημερινά φαινόμενα που αντιμετωπίζουμε.

 

Η εικόνα αυτή αναμένεται να αλλάξει για την Πρέβεζα μέσω της εκπόνηση του ΣΒΑΚ. Με την αναβάθμιση της Πρέβεζας και την ανάδειξή της σε μια πόλη “έξυπνη”, “ελκυστική”, “πράσινη” και “φιλική” για κάθε μετακινούμενο.

 

 

Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΣΒΑΚ

ΟΡΑΜΑ

 
Η δημιουργία του οράματος, της φράσης εκείνης που θα συνοψίζει τις προσδοκίες για το μέλλον της πόλης της Πρέβεζας, πραγματοποιήθηκε κατά την 1η Δημόσια Διαβούλευση με τίτλο "Καταγραφή των απόψεων φορέων και πολιτών σχετικά με τα υφιστάμενα τοπικά προβλήματα κινητικότητας" που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 15 Μαΐου 2018 στο στην Θεοφάνειο Δημοτική Αίθουσα Τέχνης.
Το στρατηγικό αυτό όραμα παρέχει την ποιοτική περιγραφή του επιθυμητού αστικού μέλλοντος και χρησιμεύει για να κατευθύνει την ανάπτυξη του καταλλήλου πλαισίου
μέτρων σχεδιασμού. Το όραμα καθορίζεται από συγκεκριμένους στόχους, οι οποίοι δείχνουν τον τύπο της επιθυμητής αλλαγής. Το όραμα, λοιπόν, όπως διαμορφώθηκε συνοψίζεται με μία φράση:
Πρέβεζα φιλική στον πεζό και το ποδήλατο, ανθρώπινη για τον κάτοικο, γοητευτικό για τον ταξιδιώτη. 

 

Το στρατηγικό όραμα "Πρέβεζα φιλική στον πεζό και το ποδήλατο" με κυκλοφοριακές παρεμβάσεις και ανάπλαση του παραλιακού μετώπου που αγκαλιάζει την πόλη, σε συνδυασμό με δράσεις και παρεμβάσεις που προωθούν τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ελκυστικών συνθηκών ώστε η Πρέβεζα να είναι «Ανθρώπινη για τον κάτοικο… Γοητευτική για τον ταξιδιώτη…».

 


 

 

Επικοινωνία

Βασιλική Βασίλα

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Ειδικός Συνεργάτης Δήμου Πρέβεζας

e-mail: vasovasila@gmail.com
Τηλ: +30 26820 24742 / κινητό: 697 201 9607

 

Δρ. Μαρία Μορφουλάκη

Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος
Ειδική Λειτουργική Επιστήμονας A' Ι.ΜΕΤ.

ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ

e-mail: marmor@certh.gr
Τηλ: +30 2310 498 454/457