Για σχετικές πληροφορίες για το έργο, επικοινωνήστε:

 

Βασιλική Βασίλα

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Ειδικός Συνεργάτης Δήμου Πρέβεζας

e-mail: vasovasila@gmail.com
Τηλ: +30 26820 24742 / κινητό: 697 201 9607

 

 

Δρ. Μαρία Μορφουλάκη

Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος
Ειδική Λειτουργική Επιστήμονας A' Ι.ΜΕΤ.

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης- ΕΚΕΤΑ
Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών-ΙΜΕΤ

e-mail: marmor@certh.gr
Τηλ: +30 2310 498 454/457

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επικοινωνία

Βασιλική Βασίλα

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Ειδικός Συνεργάτης Δήμου Πρέβεζας

e-mail: vasovasila@gmail.com
Τηλ: +30 26820 24742 / κινητό: 697 201 9607

 

Δρ. Μαρία Μορφουλάκη

Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος
Ειδική Λειτουργική Επιστήμονας A' Ι.ΜΕΤ.

ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ

e-mail: marmor@certh.gr
Τηλ: +30 2310 498 454/457